บริษัท แรคเคน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

RAKEN ENGINEERING CO.,LTD

อุตสาหกรรมยานยนต์

หล่อโลหะ

อาหารและยา

โรงไฟฟ้า

ปิโตรเคมี

เครื่องจักร

พลาสติก