บริษัท แรคเคน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


สำนักงานใหญ่ 78/5 หมู่ที่ 3 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โทร. 038-578106  โทรสาร. 038-578105
มือถือ : 081-4209160, 081-8998001
เว็ปไซต์ : www.rakengroup.com
อีเมลล์ : raken@rakengroup.com